​Praktisk information fra Assentoft Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi:

Gives til visse patientgrupper med kroniske lidelser. Vi rådgiver gerne indenfor Sunhedsstyrelsens gældende regler.
Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. 


Når din læge har givet dig en henvisning til vederlagsfri fysioterapi har du frit valg mellem alle privat praktiserende fysioterapeuter og evt. off. tilbud.


De 4 hoveddiagnosegrupper er:
• Medfødte eller arvelige sygdomme
• Erhvervede neurologiske sygdomme
• Fysisk handicap som følge af ulykke
• Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

Tilskud fra ”Danmark”:

Ved medlemskab af Sygesikringen "Danmark" overfører vi elektronisk til danmark, når vi har registreret din regning som betalt. Husk at oplyse din fysioterapeut om du er medlem af "Danmark" ved første konsultation.

Rådgivning, undervisning og konsulentbistand ydes uden henvisning og uden tilskud fra Sygesikringen og afregnes typisk efter konsulent-takster.

Forsikring:

Vi samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer og afregner i de fleste tilfælde direkte med forsikringen. Du bedes medbringe maildokumentation fra dit forsikringsselskab ved første konsultation.


Betaling:

Der er en egenbetaling på 60% af det fulde beløb for behandlingen. Sygesikringens andel er på 40%, som fratrækkes regningen. Der betales månedsvis eller ved behandlings afslutning. Der kan betales med dankort, kontant eller via girokort.


Afbud:

Afbud meddeles telefonisk på tlf. 86 49 44 54 dagen i forvejen eller senest kl. 09.00 på behandlingsdagen. Udeblivelse koster et udeblivelsesgebyr svarende til en fuld konsultation.


Kommunalt tilskud:

Din kommune yder, efter fastsatte regler, tilskud til patientandelen til pensionister med helbredstilskud. Dit tilskud står på helbredskortet du har fået fra din kommune, ellers spørg din kommune om tilskuddets størrelse. Der afregnes direkte på klinikken, hvorefter tilskuddet kan afregnes med borgerservice i din kommune.

Assentoft Fysioterapi er certificeret